CÉGFILOZÓFIA

shadow-top
A COME&GROW csapata (a TRC Innováció Szolgáltató Központ keretein belül)  2007 óta tanácsadó partnerként segíti a folyamatos fejlődés, megújulás, növekedés iránt elkötelezett, az üzleti és a közszférában működő szervezeteket, csapatokat, vezetőket.
Elismert szakértői vagyunk az egyéni és szervezeti fejlesztéseknek. Számos iparág, magyar és multinacionális, kis- és nagyvállalatai számára vezetünk folyamatokat, de a válaszokat közösen dolgozzuk ki ügyfeleinkkel. Hisszük, hogy csak az együtt gondolkodás, a közös alkotás, a kreatív együttműködés hozhat tartós sikert, maradandó teljesítményt. Elkötelezetten dolgozunk azon, hogy ügyfeleink élményként tapasztalják meg a közös változást, és valós értéket nyújtva, mérhető eredményt alkossunk.

Fejlesztő teamünket olyan szakmai kihívások inspirálják elsősorban, ahol az egyén és a csapat képes túllépni a rutinon, az alkalmazott sémákon. A változás és a fejlődés lehetőségét önmagában látja, képes félelmeinek legyőzésével kockázatot vállalni, és ehhez egy professzionális csapat támogatását kéri.

CSAPATUNK

shadow-top
Csapatunk tagjai az élet különböző területein szereztek tapasztalatot, végzettségüket, életkorukat tekintve is széles skálát fednek le. Más foglalkozásokból jövünk, mást tudunk, máshoz értünk, más paradigmákat hozunk, és talán mindenki kicsit másban is hisz. Azonos célok mentén, azonos értékekkel, azonos fejlesztési elvekkel azonban képesek vagyunk egységes, a szinergiát, a kreatív együttműködést nem csak tanító, de alkalmazni tudó komplementer teamként működni.

Dr. Szilágyi Judit
Dr. Szilágyi Judittanácsadó, executive coach, ügyvezető igazgató
Tanácsadóként, coachként, trénerként, illetve korábban emberi jogi területen dolgozó jogvédőként mindig ugyanaz motivál, ad kedvet és erőt a munkához: töretlenül hiszek abban, hogy minden ember képes önállóan megoldani problémáit, felelősséget tud vállalni életéért, tetteiért, tud és akar is kiegyensúlyozott, elégedett, boldog életet élni. Ehhez azonban sokszor külső támogatásra, segítségre lehet szüksége, melynek elismerése és kérése nem gyengeségre, hanem érettségre vall.

Fejlesztőként – elsősorban – vezetőket támogatok tanácsadói és coaching eszköztáram segítségével abban, hogy felfedezzék és kiaknázzák saját, néha rejtett képességeiket, végtelennek lássák lehetőségeiket, megtanulják élvezni a változást, valamint a változtatás folyamatának alkotó örömét, és minden nehézségben fejlődési lehetőséget lássanak. Módszerem a fáradhatatlan kérdezés, a fennálló megkérdőjelezése, stílusom a humor, eszközöm a bizalom, tudásom kulcsa az állandó tanulás, hitem az ember.

Schieszler Tamás
Schieszler Tamástanácsadó, executive coach
Az informatikai iparban MBA végzettséggel, vállalatvezetői szerepet is betöltve szereztem meg 10 éves gyakorlati tapasztalatomat. 2003-ban kezdtem tanácsadói karrieremet, 2007-től coachként is dolgozom.

Munkám során executive- és team coach, stratégiai tanácsadó, valamint program- és projektmenedzseri kompetenciáimat alkalmazom és fejlesztem. Fontosnak tartom a folyamatos tanulást elősegítő hiteles szakmai minősítések megszerzését és fenntartását, így nemzetközileg elismert coach (PCC, Professional Certified Coach) és projektmenedzser (PMP, Project Management Professional) képzettséggel is rendelkezem.

A mindennapokban olyan embereket támogatok, akiknek sikere vezetői csapatuk hatékonyságán múlik. Coachként az elfogadó jelenléttől a saját egyéni véleményt is behozó széles beavatkozási skála helyzetfüggő, tudatos alkalmazásával dolgozom. Működésem során megoldás-orientált, gestalt és rendszerszemléletű coaching eszközöket használok.

Nézetem szerint a coaching munka az empatikus reflexión és a mély bizalmi szintet létrehozó, őszinte ember-ember kapcsolat kialakításán alapszik. Coaching üléseim legfőbb közvetlen eredményének a tudatosság, a tisztánlátás gyors fejlesztését, valamint az önmagunkról és környezetünkről való tanulást tartom. Ezeket felhasználva ügyfeleim hatékonyabban képesek meghatározni egyéni és szervezeti fejlődésük irányait, lehetséges módszereit, illetve a kitűzött célok eléréséhez szükséges változást beindítani, annak lendületét fenntartani.

Az egyik legizgalmasabb aktuális projektem a pozitív pszichológia kutatásaira támaszkodó munkahelyi személyes jóllétet növelő coaching és kultúrafejlesztési módszerek felfedezése, alkalmazása.

Mihalik Ági
Mihalik Ágitanácsadó, coach
Mindig is vonzottak a magatartástudományok, az emberi viselkedés, az ok-okozati összefüggések. Bölcsész és közgazdász háttérrel is rendelkezem, ám szervezetfejlesztési tanácsadóként, coachként találtam meg azt a területet, ahol igazán kiteljesedhetek, ahol hatással lehetek.

Bármilyen együttműködésben fontosnak tartom a kölcsönös tiszteletet, annak elismerését, hogy különböző dolgokhoz értünk, hogy más az erősségünk. Egymás segítségével viszont fejlődhetünk, és ezt érdemes kihasználni. Tanácsadóként ezt a külső szemszöget adom a már meglévő szervezeti erőforrásokhoz. Hiszem, hogy néha meg kell állni és körülnézni ahhoz, hogy megértsünk, változtassunk és újra elindulhassunk előre.

Meggyőződésem, hogy saját céljainkért mi magunk tudunk a legtöbbet tenni. Hiszek a saját befolyás és felelősség, a fejlődni akarás erejében. A folyamatos tanulásban, hogy magunkhoz képest legyünk mindig jobbak, és ne másokhoz viszonyítsuk magunkat, hogy közben értékelni tudjuk az apró örömöket is. Tudjunk szemlélni, tapasztalni, nőni.

Szirtes Lili
Szirtes Lilitanácsadó, coach
Klinikai- és egészségpszichológusként végeztem. Az Y-generációt képviselem, ezért is alapszükségletem a dinamizmus, a mindennapi élet változatosságának kreatív értékelése és produktummá formálása. Nem elégszem meg a félmegoldásokkal, gyakran megkérdőjelezem önmagam, környezetem gondolkodását és gyakorlatát. Az akadályok leküzdése és az állandó fejlődés vágya hajt előre magánemberként és hivatásomat tekintve is.

A motiváció magas hőfokon tartása elengedhetetlen az életvezetés és a munkavégzés terén; mindnyájan ismerjük azt az állapotot, amikor a tank apadni kezd, ugyanakkor nehézséget jelent meglátni, milyen tényezők összjátéka vezetett odáig. A kihívást az jelenti, hogy e tényezők kreatív felhasználásával miként lehet azt újra megtölteni. Pszichológusként sokféle személyiséggel dolgozom, dolgoztam együtt. Alapvető tapasztalatom nemtől, életkortól, hivatástól stb. függetlenül az, hogy egy adott helyzet reális értékelését, rögzült sémáink akadályozzák. Ezek mögött számos esetben olyan üzenetek állnak, melyek mentén észrevétlen szervezzük életünket. Munkám során az elakadások hátterének feltérképezésén túl, a személyben lévő egyedi szín és fejlődési potenciál kiaknázására törekszem.  

Gyetvai Csilla
Gyetvai Csillatanácsadó, coach
“Az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik.” Lao-ce

Hiszem, hogy minden változás belülről indul és minden fejlesztési folyamat egyedi! Legyen szó szervezetekről, vagy egyénekről magas színvonalú tréningek, kiváló elméleti modellek, kipróbált rendszerek mondanak csődöt mindaddig, amíg azokat külső nyomás hatására “konfekció méretként” próbálja bárki is magára erőltetni.

Tanácsadóként hiszek abban, hogy jól bevált klisék alkalmazása helyett, csak az egyén és a szervezet sajátosságaihoz illeszkedő fejlesztés hozhat tartós, valódi változást.

Legyen szó 5, 20, 500 vagy 1,000 mérföldes utazásról, majd két évtizedes, nemzetközi környezetben szerzett Hr-es felsővezetői és több éves tréner-tanácsadói tapasztalattal a hátam mögött támogatom ügyfeleimet céljaik kiváló megvalósításának útján. Iparágak és cégméretek tekintetében színes szakmai tapasztalatom által minden szektorban örömmel dolgozom agilis kliensekkel. Működésem alappillérei a bizalom, a közös győzelem és a szakmai hitelesség, a siker kulcsa pedig a gyakorlatias szemléletem és a “nincs lehetetlen, csak tehetetlen” hozzáállásom.

Dr. Füzesi Zsuzsanna
Dr. Füzesi Zsuzsannatanácsadó, executive coach
Első diplomám szerint orvos, a második szerint szociológus vagyok.  Egyetemen és piaci szférában kutatok, tanítok. A kutatásaim alapozzák meg azokat az ismereteket, amelyek révén hiteles oktató tudok lenni. Mindkettő állandó önképzést, jelenlétet, aktivitást, új, gyakran szokatlan kérdésfeltevést, gondolatokat igényel. Fiatal tehetségeket támogatok szakmai karrierjük megalapozásában és kiteljesítésében. Hiszem, hogy vezető kutatóként, oktatóként akkor lehetek csak jó, ha a csapatomban dolgozók még nálam is jobbakká válnak.

Megtanultam a segítséget kérő emberek tiszteletét és a tények értelmezésének különbözőségeit, a beavatkozás alternatíváinak sokszínűségét. Ahogy az orvos sem boldogul általában a betege együttműködése, a tanácsadó, tréner sem az ügyfelei autonómiájának figyelembe vétele nélkül. Mélyreható tudásom van az emberekről, a társadalomról, amelyben akár az egyéneknek, akár a szervezeteknek a legjobbat kell kihozniuk magukból úgy, hogy közben a lehető legteljesebb életet élhessék.

FEJLESZTÉSI ELVEINK

shadow-top
Egyéni és csoportos coachingokat, tréningeket, komplex szervezetfejlesztési folyamatokat vezetünk, melyek során, szerteágazó tapasztalataink miatt, nagyon sok iskola, módszertan, megközelítés eszközrendszere áll rendelkezésünkre, melyeket integráltan is tudunk alkalmazni. Fejlesztéseink folyamán az ügyfél és a tanácsadó találkozása, személyisége, a szervezet kultúrája automatikusan alakítja ki az alkalmazott megközelítést.

Ügyfeleinkkel való együttműködésünket, a közös munkát a következő elvekre építjük:

 • Hiszünk minden ember és szervezet mély változásra való képességében;
 • Segítünk megtalálni minden ügyfél számára a saját fejlődési útját;
 • Támogatjuk ügyfeleinket az akadályok megértésében és leküzdésében;
 • Megkérdőjelezzük a rutint, a status quót;
 • Elhagyjuk a komfortzónát, új megoldásokat ösztönzünk;
 • Tudatosítjuk a paradigmákat;
 • Felderítjük a kihívásokban rejlő lehetőségeket;
 • Hangsúlyozzuk a gyakorlatorientáltság erejét;
 • Használjuk a humort;
 • Tiszteljük és értékeljük a sokszínűséget;
 • Biztosítjuk a változás folyamatának kereteit;
 • Fejlesztünk és fejlődünk.

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

shadow-top

A COME&GROW csapata a társadalmi felelősségvállalásának tudatában térítésmentesen segíti, szervezetfejlesztési és képzési szolgáltatásokkal fejleszti a SUHANJ! Alapítványt.

A SUHANJ! Alapítvány küldetése:
Megosztjuk a mozgás örömét sérült és fogyatékkal élő társainkkal.

www.suhanj.hu