shadow-top

Ismerkedjen meg megoldásainkkal!

coaching (1)

kulturafejlesztes (1)

Coaching

A COME&GROW csapata a coaching több száz népszerű definíciójából egyiket sem használja kizárólagosan. A coachingot eszköznek, olyan komplex fejlesztési stratégiának tekintjük, ahol ügyfeleink gondolkodásmódját, személyiségét, képességeit úgy fejlesztjük, hogy képes legyen erőforrásainak, potenciáljának kiaknázásával, maximalizálásával saját üzleti-, szervezeti-, és élet-helyzeteinek megoldására.

Üzleti coaching folyamatokat egyénileg és csoportos coaching formában is vállalunk. A csoportos coaching (3-6 fő) során is alapvetően egyéni fejlesztés zajlik, de a csoport a coach mellett erőforrásként, támogatóként van jelen a folyamatban. A csoportos munka kiválóan alkalmas készség- és vezetésfejlesztésre, és az azonos szervezeti szinten dolgozók elakadásainak oldására.

(Coachingot magyar és angol nyelven egyaránt vállalunk.)

Kultúrafejlesztés

„Culture eats strategy for breakfast”

Számos kutatás bizonyítja, hogy a cégek egyik legfőbb kihívását világszerte a szervezeti kultúra kialakítása és fejlesztése jelenti. A versenyelőnyt jelentő szervezeti kultúra tiszta célokra és küldetésre, értelmes munkára, erős és hiteles vezetésre, mély dolgozói elkötelezettségre, tiszta, egyszerű rendszerekre és folyamatokra épül. A kultúra fejlesztése nem „nice to have” feladat, hanem a szervezeti stratégia végrehajtásának kulcsa. Ez nem újdonság. Megvalósítása azonban korántsem gyors és egyszerű. A legtöbb vezető számára nehezen megfogható, nehezen értelmezhető mit is kell tenni azért a hétköznapokban, hogy a szervezeti kultúra növelje a dolgozói elköteleződést, fokozza a produktivitást, építse a bizalmat, vagy akár hozzájáruljon egy vonzó munkáltatói image kiépítéséhez.

A COME&GROW csapata a kultúrát megfogható elemekre bontja, workshopra épülő diagnosztikai módszerével segít az egyes szervezetek számára meghatározni a beavatkozás területeit, módszereit és eszközeit. Fejlesztéseink érinthetik a vezetés, a bizalom, a produktivitás, az elköteleződés, az innováció, a célmegvalósítás kultúrájának területeit. Célunk, hogy az évtizedek alatt kiforrott tudás és eszköztárunk, valamint stratégiai partnerünk, a FranklinCovey termékei mind abban segítésék ügyfeleinket, hogy képesek legyenek reagálni a 21. század kultúrafejlesztési kihívásaira.

A kultúrafejlesztés érdekében számos eszközt és módszert kínálunk. A hagyományos szervezetfejlesztési eszközökön túl előszeretettel nyúlunk a modern pozitív pszichológia tudományos kutatásokon alapuló eszköztáráig.

Vezetésfejlesztési képzések
Készségfejlesztés
Szervezetfejlesztés
Folyamatfejlesztés
Workshopok tartása

Szemléletünk szerint a vezetés egy szakma, melynek modern, megváltozott, 21. századi gyakorlati és elméleti alapjait kevés vezető sajátította még el. A tudás alapú társadalom vezetői kihívásaival azonban nap mint nap minden szervezet szembesül. A COME&GROW üzleti coachingja a legmagasabb szintű vezetésfejlesztés, vezetéstámogatás. Míg néhány éve a coaching alapvetően az ún. alulteljesítők fejlesztési eszköze volt, ma megérdemelten a legjobbakat támogatjuk ily módon. A folyamatban az ügyfél konkrét üzleti, szervezeti, vezetői problémáinak megoldására és meghatározott célok elérésére szerződünk. A tartós eredmény érdekében növeljük a tudatosságát, a felelősségvállalását, miközben fejlődik az ügyfél személyisége, önismerete, képességei, és javulnak készségei.

A business coaching folyamatokban (vezetői, executive vagy team szinten) nem ragaszkodunk egyetlen coaching módszertanhoz, sőt a coaching „vegytiszta” alkalmazásához sem. A vezetői témák jelentős részénél, ahol a „puszta” kérdéssel vezetett folyamat, tükrözés nem vezetne eredményre, deklaráltan alkalmazzuk a tapasztalatokon alapuló, széles tanácsadói eszköztárunkat.

Coachaink módszertana, szakmai háttere, habitusa széles spektrumot ölel át, de egyikünk se riad vissza az őszinte, mélyre menő visszajelzéstől, provokatív kérdésektől, kényelmetlennek tűnő helyzetektől. Tesszük mindezt az ügyfelet tisztelve, célját, saját fejlődési lehetőségeit szem előtt tartva, és humorral fűszerezve.

Hisszük, hogy egy szervezet, egy csapat kultúráját sok tekintetben az adott vezető magatartása, viselkedése alakítja. A 21. század felfokozott üzleti versenyében a szervezeti kultúra megkerülhetetlen versenyelőny, így munkánk során a business coachingon belül kiemelt és kiemelkedő területet képvisel az executive coaching.

Egy szervezet felsővezetőjének (felsővezetésének) tudatosságát, érettségét jól mutatja, ha időt és energiát szán saját vezetői képességeinek, személyiségének fejlesztésére. „C level” szinten, a coaching folyamatokban nemcsak a csúcsvezetésben használt készségek, kompetenciák erősítését, a meglévő vezetői eszköztár bővítését segítjük, hanem kiemelt figyelmet kap az önismeret, „ön-tudatosság” (self-awareness) fejlesztése. A szervezetek élén álló vezetőknek egy harmadik, a szervezettől teljesen független személy segítsége, reflexiója elengedhetetlen, hiszen ezeken a szinteken a valós, őszinte visszajelzés már ritka, pedig az ő működésük alapvetően hat a szervezet minden szintjére.

Executive coachingjaink sokszor tudatosan fókuszálnak a „felsővezetői magányosság” oldására, teret adnak a dilemmák kibeszélésére. Mindeközben a meglévő vezetői tudás és tapasztalat új irányú, célzott felhasználására is koncentrálunk, mely által a személyes és a szervezeti eredményesség tovább növelhető.

Előfordul, hogy az önértékelés alacsony szinten van, az érzelmi tank apad, a szociális kapcsolatok parkoló pályán állnak, a munkahelyi stressz az energiakészletünket tizedeli – néhány a számtalan elakadásból, amellyel életünk során szembetalálkozunk. A társadalmi diskurzusban az utóbbi időben megfordulni látszik az a tendencia, miszerint problémáinkkal segítő szakemberhez fordulni negatív előjelű, gyengeséget mutató cselekedet. Egyre többen ismerik fel, hogy a megfelelő szakmai keretben történő megosztás, felszabadító hatással bír.

A COME&GROW által nyújtott life coaching, életvezetési tanácsadás ötvözi a pszichológiai szupportív tanácsadás és a coaching eszköztárát. Hisszük, hogy egy adott élethelyzet megértéséhez elengedhetetlen a múltbéli történések, a környezetünkből érkező üzenetek megfogalmazása és (újra)értékelése, hisz azok gondolati sémáink, berögződéseink tükreiként szolgálnak, az „itt és most” dilemmáiról nyújtanak képet. Segítünk abban, hogy a stresszel teli szituációban felhalmozódó energiát segítőnkké emeljük. Alapvetésünk, hogy a kreatív, teremtő erő mindnyájunkban ott lakozik, csupán van, amikor kikerül látóterünkből. Szakembereink abban támogatják és kísérik Önt, hogy önbizalmát visszanyerje, önálló, felelősségteljes döntéseket tudjon hozni életében, és belső tartalékai új inspirációt jelentsenek. 

Szervezetfejlesztési eszköztárunk kiemelt és egyik legkedveltebb módszertana a teamcoaching. A folyamat indítását generálhatja szervezeti változás, szerepek, funkciók cserélődése, új vezető megjelenése, projekt indítása, mátrixszervezetben meglévő feszültségek kezelésének szükséglete, vagy akár komolyabb bizalomhiány. A teamcoaching során olyan csapatokat fejlesztünk, akik – többek közt – szeretnék

  • növelni teljesítményüket és hatékonyságukat,
  • előnyként kezelni a változást,
  • kiterjeszteni a felelősségteljes, proaktív és pozitív gondolkodást,
  • felfedezni a csapat egyedi képességeit, tehetségeit,
  • megélni és használni a különbözőségekben rejlő erőt,
  • kialakítani és erősíteni a bizalmat,
  • erősíteni a csapatmunkát és az együttműködést,
  • kidolgozni közös jövőképüket és értékrendszerüket,
  • kitágítani vezetői képességeiket és hatásukat,
  • megteremteni a kölcsönös számonkérésen alapuló célmegvalósítás rendszerét.

A teamcoaching folyamat során dolgozunk régi csapatokkal éppúgy, mint most alakuló (intact, virtuális, vagy projekt) teamekkel.

A készségfejlesztő tréningek, coachingok ma már minden cég életének napi rutinjai közé tartoznak, és fontos támogatást nyújtanak a vezetői képességek fejlesztéséhez. Közös hiányosságuk azonban, hogy nem a kihívás, a nehézség megjelenésekor nyújtanak azonnali segítséget! Egy kritikus megbeszélés, teljesítményprobléma, kemény visszajelzés sokszor nem várhat addig, míg egy klasszikus kiválasztási folyamatot követően (ami több hónap is lehet), elindul a coaching folyamat.

A Coaching Line egy megoldásközpontú telefonos (vagy személyes) coaching támogatás 48 órán belül! A coaching – a coachokkal való korábbi ismeretség miatt – rövid időn belül megszervezhető, így azonnali megoldást nyújthat például egy változás bejelentéséhez, konfliktus feloldásához, prezentáció előkészítéséhez stb.

Business és executive coaching folyamatokban nem ragaszkodunk egyetlen coaching módszertanhoz, sőt a coaching „vegytiszta” alkalmazásához sem. A Coaching Line keretében vezetett ülések során, a műfaj természete miatt, a megoldásközpontú módszertan és a vezetésfejlesztési tanácsadói eszköztár kap hangsúlyt, melyekben csapatunk minden tagja gyakorlott.

Hogyan működik?

come-and-grow-coaching-line-abra-01

[/fusion_toggle] [/fusion_accordion]

Közkeletű paradigma, hogy jóllétünk első sorban a külső körülményeinktől, személyes adottságunktól, a környezetünktől függ. A pozitív pszichológia azonban kutatások százaival cáfolja ezt az állítást. A jóllét élmény létrehozható, azt tudatos viselkedésünkön, cselekedeteinken, életszemléletünkön, motivációinkon, emberi kapcsolataink, jelenlétünk minőségén keresztül alapvetően tudjuk befolyásolni. A jóllétre való képesség tudatosítható és fejleszthető.

A szervezetekben erősen él az a nézet, mely szerint a személyes jóllét – vagy annak hiánya – magánügy, mely nem befolyásolja egy üzlet sikerét. Az utóbbi néhány évben azonban sorra jelennek meg azok a kutatások, amelyek ennek pontosan az ellenkezőjét bizonyítják: a személyes jóllétnek kiemelt, látható és mérhető pozitív hatása van egy csapat teljesítményére vagy akár egy egész szervezet hosszú távú gazdasági eredményeire. A munkahelyen is megtapasztalt személyes minőségi jóllét a fenntartható, innovatív vállalati működés egyik alapja.

A COME&GROW csapata elkötelezett híve annak, hogy a pozitív pszichológia tudományos eredményei kerüljenek be a modern menedzsmentbe és szervezetfejlesztésbe.

A COME&GROW személyes jóllét programjai számos formában elérhetők:

Wellbeing@work és bárhol máshol bevezető workshop
Wellbeing@work és bárhol máshol vezetői workshop
Happiness előadások
Wellbeing@work és bárhol máshol Y és Z generáció tagjaként
Komplex szervezetfejlesztés a pozitív pszichológia eszköztárával
Tematikus coaching program a kiégés megelőzése érdekében

A menedzsment, szervezet- és személyiségfejlesztés trendjeit figyelemmel kísérők nagy valószínűséggel tapasztalták a „mindfulness-mozgalom” népszerűségének növekedését, már-már divattá válását: A világ vezető vállalatai indítanak mindfulness programokat, vezérigazgatók nyilatkoznak a „mindfulness gyakorlásukról”, tekintélyes tanácsadó cégek teszik portfóliójuk lényegi elemévé.

A mindfulness – magyarul éber jelenlét – nyugati társadalmakba való adaptációja a nyolcvanas években gyorsult fel, az üzleti világot, a vezetés és a vállalati kultúrafejlesztést pedig csak az elmúlt évtizedben érte el. Ez elsősorban a mindfulness mindennapokban való általános alkalmazhatóságát népszerűsítő irodalomnak, a témában megjelenő tudományos kutatások ugrásszerűen megnövekedésének, illetve a hétköznapokban megtapasztalható lenyűgöző eredményeknek köszönhető.

Az éber jelenlét egy olyan készség, mely számos képesség és kompetencia fejlesztésének az alapja. Lényegében azt jelenti, hogy megtanuljuk figyelmünket minél nagyobb mértékben tudatosan a jelen pillanatra irányítani.
Az éber jelenlét kompetenciájának fejlesztésével képessé válunk pszichológiai működésünk megváltoztatására, a jelen pillanatban való tudatosságunk szintjének emelésére, szokásaink felismerésére és átalakítására, a stressz csökkentésére, érzelmi intelligenciánk fejlesztésére, produktivitásunk és kreativitásunk növelésére. A tudományos kutatások tanúsága szerint az éber jelenlét képességének fejlesztése ma már agyműködésünk megváltozásában objektíven is kimutatható.
A tudatos jelenlétünk szintjének fejlesztésével végső soron lehetővé tesszük, elősegítjük személyes jóllétünk növelését.

A mindfulness kifejezést leginkább tudatos vagy éber jelenlétnek, éber figyelemnek vagy röviden éberségnek fordítják. A fogalom azt az állapotot jelenti, amikor minél inkább jelen vagyunk, a pillanatról pillanatra gyakorolt éber, ítélkezés-mentes figyelem segítségével. A mindfulness, mint egy egyre népszerűbb, de nehezen konkretizálható fogalom körül sok tévhit van. Az egyik legjobban elterjedt tévhit az, amikor az éber jelenlétet azonosítják a meditációval. A meditáció az éber jelenlét gyakorlásának egyik formális eszköze. A mindfulness vallásoktól és ezoterikus elméletektől független, „egyszerű” figyelemirányítás. A mindfulness nem relaxációs gyakorlat, vagy rekreációs technika, nem misztikus, szerzetesi tudatállapot. Gyakorlásához nem kell megváltoztatnod magad, vagy az életed.

A COME&GROW mindfulness programjai számos formában elérhetők:

Mindfulness@ work és bárhol máshol bevezető workshop
Mindfulness@ work és bárhol máshol 8 hetes munkahelyi tudatosság fejlesztő program
Tudatos jelenléten alapuló érzelmi intelligencia workshop
Tudatos jelenléten alapuló stressz csökkentés workshop
Mindful leadership

Még mindig sok cég teszi fel a kérdést csapatunknak: Miért is kellene „diversity-vel”, (sokszínűséggel) külön is foglalkoznunk, ha betartjuk a jogszabályokban előírt anti-diszkriminációs szabályokat? Az erkölcsi és jogi válaszokon ma már talán túlmutat az a megközelítésünk, mely szerint egy szervezet üzleti sikerének, eredményességének alapja, de mindenképpen kiemelt tényezője lehet munkavállalói és ügyfelei sokszínűségének „kezelése”.

A vállalati kultúrákban, különösen Kelet-Közép Európában, sokszínűség alatt sokszor még ma is azt értik, hogy különböző eszközökkel segíteni kell bizonyos alulreprezentált csoportok (jellemzően nők és etnikai közösségekhez tartozók) munkahelyi felvételét. A pozitív diszkriminációs intézkedéseken túlmutatóan, ma egész mást kell értenünk a diversity fogalom és a diversity menedzsment alatt.

A COME&GROW csapata hisz abban, hogy a 21. század a döntések időszaka. Egyre nagyobb számú ember akar, mer és képes döntéseket hozni, ezen belül vállalja identitását, származását, személyiségét, képviseli véleményét, értékeit, jogait, hangsúlyozza különbözőségét. A munkavállalók és ügyfelek ily módon megjelent diverzitása komoly és váratlan kihívások elé állítja a szervezeteket. A kihívások kezelése mellett izgalmas kérdés, hogy egy szervezet képes-e aktívan, üzleti előnyt kovácsolva, eredményességének növelése és fejlődése érdekében, stratégiai céllal kezelni meglévő sokszínűségét.

Cégünk a diverzitás kapcsán nem jól hangzó szlogenekre, erkölcsi, morális alaptételekre fókuszál. Célunk, hogy ügyfeleink képesek legyenek reagálni a 21. század sokszínűségi kihívására oly módon, hogy a diverzitásban komoly versenyelőnyt, szervezeti potenciált lássanak, a különbözőségeket a cég küldetésének, céljainak megvalósítása érdekében tudatosan keressék és használják.

Befogadó szervezeti kultúra
A COME&GROW diversity programjai mindig speciálisan az adott szervezetre szabottak, hiszen sokszínűségen alapuló fejlesztési programot csak az adott cég küldetésének, kultúrájának és meglévő diverzitásának ismeretében lehet kialakítani. Tapasztalataink szerint ügyfeleink hosszú távú célja az, hogy támogassuk őket egy inkluzív szervezeti kultúra megvalósításában.
Sokféleképpen definiálható, hogy mit értünk befogadó kultúra alatt. Meggyőződésünk szerint egy szervezet akkor inkluzív, ha nem csak elfogadja és tolerálja („eltűri”) a különbözőségeket, hanem kifejezetten keresi, és nagyra értékeli munkavállalói és ügyfelei diverzitását. Saját vezetési, menedzsment stílusát, rendszereit és struktúráit pedig ezen alapértéket figyelemben tartva alakítja ki.
Támogató közreműködésünk fókuszálhat egy-egy képzés megvalósítására, de szakterületünk komplex diversity menedzsment programok bevezetése is, ahol a vezetők és munkavállalók különböző szintű és mélységű egymásra épített képzésén túl, áttekintjük a munkaerőtoborzás, integráció, teljesítménymenedzsment, kommunikáció, marketing stb. diverzitás-szempontú szervezetfejlesztési aspektusait is.

Inkluzív vezetés
A mai korban a szervezeti eredményesség alapfeltétele a különbözőségek és ezek emberi erőforrásra, termékekre és szolgáltatásokra való hatásának megértése, mely elsősorban vezetői kihívás és kötelesség. A diszkriminációmentesség teóriaként való bemagolásán túl, egy vezetőnek tisztában kell lennie a diverzitásból adódó nehézségek kezelésével, és elsősorban azzal, hogyan hasznosíthatja a szervezetben meglévő potenciált a szervezet céljainak elérésére. A 21. század tudásalapú társadalmában a kreatív együttműködés egy vezető megkerülhetetlen versenyelőnye lehet, ha megérti és kiaknázza az eltérő háttérben, nemben, kultúrában, nézőpontban, generációban, identitásban rejlő erőt.
Inkluzív vezetésfejlesztésünk során abban segítjük a vezetőket, hogy a diverzitás megértésének szociálpszichológiai hátterén túl, olyan készségeket és kompetenciákat sajátítsanak el, melyek képessé teszik őket sokszínű csapatok vezetésére, motiválására, teljesítményük növelésére és fejlesztésükre.
Kiemelt célunk, hogy a szervezetek vezetői a diverzitáson alapuló vállalati kultúra szerepmodelljeiként is funkcionáljanak.